Κατάλογος Γραμματειών Σχολών / Τμημάτων

Για δικιά σας διευκόλυνση, στον επόμενο πίνακα μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των γραμματειών όλων των Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε για να οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Επίσης, ο πίνακας περιλαμβάνει τις ταχυδρομικές διευθύνσεις των Γραμματειών, απ’ όπου και τελικά θα παραλάβετε την εκτυπωμένη περγαμηνή σας.