Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτημα σχετικά με την υπηρεσία εκτύπωσης της περγαμηνής του τίτλου σπουδών σας, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.

Τηλ.: (+30) 210-3688194
E-mail: papyrus@uoa.gr
URL: eadppa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακαδημίας 52, Αθήνα, 5ος Όροφος
Ωράριο Εργασίας: Καθημερινά 09:00-17:00