ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων. Για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αλλά και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην έκδοση του πτυχίου σας σε Περγαμηνή, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσωπική σας πληροφορία, η οποία θα σας ζητηθεί σε δεύτερο στάδιο, προκειμένου να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον σκοπό αυτής της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία μας δεν πωλεί, εκμισθώνει ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία των χρηστών της σε τρίτους. Όλοι οι τρίτοι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας.

Η Εταιρεία μας δεν χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση στις εξής περιπτώσεις: (α) εάν χρειαστεί, βάσει νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής εντολής (β) σε κάθε περίπτωση που απειλούνται τα δικαιώματα ή η περιουσία της Εταιρίας μας και, (γ) σε επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Ιστοσελίδας μας ή του κοινού.

Προσωπικά στοιχεία
Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν, τα οποία ίσως να αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, είναι απαραίτητα για να γίνει η ταυτοποίηση με τα δεδομένα που υπάρχουν στις Γραμματείες των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών, αφενός για να γίνει η ταυτοποίηση σας και αφετέρου να προχωρήσουμε στην εκτύπωση του πτυχίου σας (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών).

Ε-MAIL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά:

• σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματά μας ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης διευκρίνισης.
• για να σας ζητήσουμε τη γνώμη σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή για να σας ενημερώνουμε για συγκεκριμένες προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
• Επίσης, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, σας παρακαλούμε να μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες στα μηνύματά σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μας στέλνετε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ασφάλεια πληρωμών
Η πολιτική της Εταιρείας μας δεν επιτρέπει τις ηλεκτρονικές πληρωμές, επομένως δεν χρειάζεται να υποβάλλεται οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή οποιασδήποτε άλλης κάρτας για την διαδικασία πληρωμής λόγω προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Στον Ιστότοπό μας αναγράφονται τα IBAN των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία μας και σας δίνεται με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα να καταθέσετε το χρηματικό ποσό χωρίς να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Τέλος, για την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά το καταθετήριο της Τραπέζης, ως αποδεικτικό πληρωμής, το οποίο κρατάμε στα αρχεία μας μαζί με τα προσωπικά σας στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.

Cookies
Σε μερικές περιπτώσεις, ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να συλλέξει αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν μας επισκέπτεσθε διαδικτυακά, καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τα cookies μπορούν να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις και να συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπειρίας σας στον Ιστότοπο, όπως επίσης και να διασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις ή προσφορές που βλέπετε στο διαδίκτυο άπτονται των ενδιαφερόντων σας. Η απλή πλοήγηση στον Ιστότοπό μας ενδέχεται στο μέλλον να προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των cookies από εσάς. Η χρήση της τεχνολογίας των cookies είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του Ιστότοπού μας, ωστόσο, δεν κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά. H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον Ν. 3471/06 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτ. Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και τον Ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Τα cookies μας δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Εάν δεν επιθυμείτε την αποδοχή cookies καθώς περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει πριν από την αποστολή ενός cookie.

Περιορισμός Ευθύνης
Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εξόδων, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, βλάβης στον υπολογιστή από ιούς, bugs, hacking, βλάβης στο λογισμικό ή το hardware, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, διαφυγόντων κερδών, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών που θα μπορούσαν να προκύψουν, ως επακόλουθο της πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, την πλοήγηση σε αυτόν, την αδυναμία πρόσβασης σ’ αυτόν, ή τη μεταφόρτωση περιεχομένου από αυτόν, όπου αυτό επιτρέπεται. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπού μας χωρίς σφάλματα ή τεχνικά προβλήματα, πλην όμως η χρήση της σελίδας μας γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης περιεχομένου, πληροφοριών και ενημερώσεων από τον Ιστότοπό μας.

Ομοίως, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, παρεπόμενη ή αποθετική ζημία κάθε είδους που απορρέει από ή σχετίζεται με οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας και του περιεχομένου της, καθώς και οποιαδήποτε δυσλειτουργία αυτής.

Ασφάλεια και χρόνος τήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να έχουμε επικοινωνία και να ολοκληρώσετε τις συναλλαγές σας με την Εταιρεία μας.